STRATEGIA

MISIUNEA ȘCOLII


La Şcoala Gimnazială "Váradi József" Sf. Gheorghe , prin metode moderne de predare, vrem să educăm copii cu o personalitate armonioasă, încrezători în sine, motivați să obțină performanța, capabili să reacționeze creativ, proactiv, adecvat și independent la situații de viață diverse.

Vrem ca școala noastră - educația copiilor, dezvoltarea profesorilor, relația cu părinții și mediul nostru fizic, de la clădiri la dotări - să fie un reper pozitiv în învățământul preuniversitar din județul Covasna.

Ca urmare ţelul nostru este să ne păstrăm statutul de unitate şcolară de referinţă, integrată nevoilor sociale ale comunităţii, care să realizeze pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine, la standarde europene.

VIZIUNEA NOASTRĂ


DE A CĂLĂUZI fiecare copil în siguranță pe drumul propriu, cu ajutorul unor cadre didactice profesioniste și prin metode interactive de predare.

DE A CONSTRUI UN PARTENERIAT, în care părinții să se implice 100%, alături de școală, în educația elevilor.

DE A OFERI UN TRASEU EDUCATIV DE CALITATE, de la grădiniță la clasa a VIII-a, îmbinând în mod armonios educația formală cu cea non-formală și transmițând metode de învățare eficace.

DE A OFERI ȘANSE EGALE LA EDUCAȚIE și cultură tuturor elevilor noștri, indiferent de etnie și religie.

Plan de dezvoltare instituțională 2016 - 2020

Ce înseamnă "spiritul Váradi"...

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ