Mapa dirigintelui

08.04.2019

Lista de materiale necesare profesorului diriginte / învățătorului

1. Caietul dirigintelui

2. Dirigenția și consilierea - ghid metodologic

3.Consiliere şi orientare în carieră - Ghid pentru studenţi şi absolvenţi  

4.Ghid de bune practici privind prevenirea delincvenței juvenile

5. Managementul clasei - ghid pentru profesori și învățători

6. Manual privind prevenirea delincvenței juvenile