Documente de lucru

12.04.2019

1. Fișa psihopedagogică

- se completează de către diriginte la începutul unui ciclu de învăţământ şi se actualizează periodic

2. Cerere pentru motivarea absenţelor de către părinţi

- conform ROI, părinţii pot motiva maxim 3 zile absentate de elev, într-un semestru

3. Comitetul de părinţi şi comitetul de elevi pe clasă  - tabel pentru centralizarea datelor 

se completează la începutul anului şcolar. Se păstrează în dosarul dirigintelui, iar o copie se depune la dosarul Comisiei Diriginţilor

4. Tabel centralizator cu opţiunile elevilor pentru teza la alegere - clasa a VIII-a

- se completează la începutul anului şcolar și se păstrează în dosarul dirigintelui