Legislație

10.04.2019

Structura anului şcolar 2019-2020

  Metodologia de desfăşurare a activităţii profesorului diriginte 

Programe școlare în vigoare - Consiliere și orientare

Programa școlară pentru disciplina CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

CLASELE a V-a - a VIII-a (programa nouă /  nr. 3393 / 28.02.2017)

Programa  de Consiliere și orientare  pentru clasele I - IV și V - VIII

Programa veche / aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5286 / 09.10.2006

Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ
Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a  

Modele de documente de planificare