Clasa pregătitoare

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 

pentru anul școlar 2020 - 2021


Pentru mai multe detalii _site-ul Ministerului Educației și Cercetării>>

Documente necesare în dosarul de înscriere 

în clasa pregătitoare 

  1. Cerere-tip de înscriere - se va imprima la unitatea școlară
  2. Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului 
  3. Copie şi original al certificatului de naştere al copilului 
  4. Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul). 
  5. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
  6. Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate  - de la medicul de familie
  7. Aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate -  de la medicul de familie

METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE 

CALENDARUL ÎNSCRIERII

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2020 - 2021

  • 1 clasă - tradițional - secția română - 25 de locuri
  • 3 clase - tradițional - secția maghiară - 75 de locuri
  • 1 clasă - step by step - secția maghiară - 25 de locuri

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

LISTA CIRCUMSCRIPȚIILOR ȘCOLARE

PROCEDURA DE REPARTIZARE A COPIILOR

ZIUA PORȚILOR DESCHISE 

page counter