INFORMAȚII UTILE

INFORMAȚII DESPRE PERIOADA DE DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE CORIGENȚĂ
ÎN ANUL ȘCOLAR 2020 - 2021

        În conformitate cu adresa MEN 3301 / 24.05.2021 vă informăm că perioada de desfășurare a examenelor de corigență este 5 - 20 iulie 2021 pentru toate clasele.

 • Elevii din clasa a VIII-a, care au susținut și au promovat examenul de corigență, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, în perioada 9 - 13 august 2021, respectiv în a doua etapă de admitere în învățământul profesional și învățământul profesional dual în perioada 6 - 9 august 2021.
 • În această perioadă (9 - 13 august) pot fi repartizați și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.
 • Elevii corigenți care nu s-au prezentat la sesiunea de corigențe din perioada 5 - 20 iulie 2021 sau nu au promovat examenul de corigență, vor fi declarați repetenți.
 • La finalul anului școlar 2020 - 2021 se va afișa și calendarul probelor de corigență de la Școala Gimnazială ”Váradi József” Sf. Gheorghe.


STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2021 - 2022

ORARUL CLASELOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

 1. CLASELE PREGĂTITOARE
 2. CLASELE I
 3. CLASELE a II-a
 4. CLASELE a III-a
 5. CLASELE a IV-a

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

 1. CLASELE a V-a
 2. CLASELE a VI-a
 3. CLASELE a VII-a
 4. CLASELE a VIII-a

PROGRAMUL DE AUDIENȚE 

AL CADRELOR DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VÁRADI JÓZSEF” SF. GHEORGHE


BURSE ȘCOLARE


EXCURSII ȘCOLARE - PROCEDURA


CERERE DE MOTIVARE A ABSENȚELOR