.

EVALUARE NAȚIONALĂ pentru clasele II - IV - VI

Anul școlar 2020 - 2021EVALUARE NAȚIONALĂ

PENTRU CLASA A II-A

EVALUARE NAȚIONALĂ

PENTRU CLASA A IV-A

EVALUARE NAȚIONALĂ

PENTRU CLASA A VI-A


CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II) - 2021*

*modificat 

  • 25 mai 2021 - Limba română & limba maternă (scris)
  • 26 mai 2021 - Limba română & limba maternă (citit)
  • 27 mai 2021 - Matematică
  • 28 mai 2021 - Limba română pentru minoritățile naționale (scris & citit

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV) - 2021

  • 18 mai 2021: Limba română
  • 19 mai 2021: Matematică
  • 20 mai 2021: Limba maternă 

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI) - 2021

La finalul clasei a VI-a, elevii susțin o evaluare a competențelor fundamentale (EN VI). Evaluarea este organizată la nivel național. În anul 2020, ca urmare a restricțiilor sanitare impuse de epidemia COVID-19, această evaluare nu a avut loc.

  • 12 mai 2021: Limbă şi comunicare
  • 13 mai 2021: Matematică şi Ştiinţe ale naturii