ANUNȚURI

ANUNȚ - Organizarea licitației pentru închirierea spațiilor pentru bufet școlar (postat în data de 30.07.2021)ANUNȚ - CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU

Rezultat selecție dosare  - 30.07.2021

Rezultat proba scrisă - 10.08.2021

Organizarea probei de interviu

Rezultat proba de interviu

Rezultat final

REZULTATELE LA EVALUARE NAȚIONALĂ 2021

Aici găsiți rezultatele!

EXAMEN DE CORIGENȚĂ

Anul școlar 2020 - 2021

Examenele se vor derula în perioada 5 - 16 iulie, între orele 9:0 și 12:00.

Materia de corigență este cea specifică nivelului de clasă în care a fost încadrat elevul în anul școlar 2020 - 2021.

Elevul va susține o probă scrisă și o probă orală pentru fiecare disciplină unde a rămas corigent.

ADMITEREA LA LICEU - anul școlar 2021 - 2022

Programarea claselor a VIII-a în vederea completării fișelor de opțiuni

Prima zi în care se vor completa fișele: 19 iulie 2021

A doua zi în care se vor verifica fișele: 21 iulie 2021

Clasa a VIII-a A - de la ora 16.30

Clasa a VIII-a B - de la ora 17.00

Clasa a VIII-a C - de la ora 17.30

Clasa a VIII-a D - de la ora 18.00 


Depunere contestații

În atenția elevilor de clasa a VIII-a de la Școala Gimnazială ”Váradi József” Sf. Gheorghe

Declarația-tip pentru depunerea de contestații la Evaluarea națională sesiunea 2021

  • Elevii, care doresc să conteste nota, depun cerere la centrul de examen la Școala cu clasele I-VIII "Varadi Jozsef" Sf. Gheorghe sau transmit cererea prin mijloace electronice, după următorul program:
  • 29 iunie 2021 - Între orele 16.00 - 19.00

    30 iunie 2021 - Între orele 08.00 - 12.00

  • Candidații care depun/transmit contestații prin mijloace electronice completează și semnează o declarație-tip  în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz nota inițială, prin creștere sau descreștere;

  • În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de părinții/reprezentanții legali al acestuia.

Adresa de email la care pot transmite cererea pentru depunerea contestației este :