ADMITERE IN LICEU


ADMITEREA LA LICEU - anul școlar 2021 - 2022

Programarea claselor a VIII-a în vederea completării fișelor de opțiuni

Prima zi în care se vor completa fișele: 19 iulie 2021

A doua zi în care se vor verifica fișele: 21 iulie 2021

Clasa a VIII-a A - de la ora 16.30

Clasa a VIII-a B - de la ora 17.00

Clasa a VIII-a C - de la ora 17.30

Clasa a VIII-a D - de la ora 18.00 


sursa: Ministerul Educației și Cercetării

ORDIN nr. 3.721 din 23 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022


Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Pentru mai multe detalii>>

Noutăți

INFORMAȚII ACTUALE DE LA INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN COVASNA

Admitere în clasa a IX-a pentru anul școlar 2021-2022

CALENDARUL DE ADMITERE / ÎNV. LICEAL DE STAT

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAŢIONALE

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 ÎN CLASELE A IX-A CU PROGRAM BILINGV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ, PENTRU CANDIDAŢII CARE NU AU STUDIAT ÎN GIMNAZIU ÎN LIMBA RESPECTIVĂ, PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022 ÎN LICEELE CARE ORGANIZEAZĂ CLASE CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

DECLARAȚIE PĂRINTE - calcularea mediei de admitere fără nota la lb. maternă

Site-ul oficial al admiterii

LISTA SPECIALIZĂRILOR DIN JUDEȚUL COVASNA

Aici vor fi afișate specializările pentru anul școlar 2021-2022 și ultima medie de admitere în liceu. vezi aici

page counter