ADMITERE IN LICEU

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.4.802/2010.

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Pentru mai multe detalii>>

Noutăți

Informații  admitere în liceu 2019 - 2020 - ISJ Covasna - click aici

Adresa ISJ Covasna referitoare la probele de aptitudini

Documente privind organizarea  admiterii în liceu 

ORDIN Nr. 4829/2018 din 30 august 2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 - 2020  

Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.4.802/2010.

Site-ul oficial al admiterii

LISTA SPECIALIZĂRILOR DIN JUDEȚUL COVASNA

Sunt afișate specializările pentru anul școlar 2018-2019 și ultima medie de admitere în liceu.

page counter